Hizmet şartları

Madde 9. Garanti ve uygunluk
9.1. Bu madde yalnızca Müşterinin mesleki veya ticari kapasitesi dahilinde hareket etmeyen gerçek bir kişi olması durumunda geçerlidir. AYLAM B.V'nin ürünler için ayrı bir garanti vermesi halinde, yukarıda belirtilenlere halel getirmeksizin, bu her türlü Müşteri için geçerlidir.
9.2. AYLAM B.V, ürünlerin Sözleşmeye, teklifte belirtilen özelliklere, makul güvenilirlik ve/veya kullanılabilirlik gereksinimlerine ve Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yürürlükte olan mevcut yasal hükümlere ve/veya hükümet düzenlemelerine uygun olduğunu garanti eder. AYLAM B.V, özel olarak mutabık kalındığı takdirde, ürünün normal kullanım dışındaki kullanımlar için de uygun olduğunu garanti eder.
9.3. Teslim edilen ürün Sözleşme'ye uygun değilse, Müşteri, kusuru tespit ettikten sonra makul bir süre içinde AYLAM B.V'yi bilgilendirmelidir.
9.4. AYLAM B.V şikayetin doğru olduğuna karar verirse, hatalı ürün(ler) Müşteri ile görüşülerek onarılır, değiştirilir veya iade edilir. Sorumluluk maddesine göre, azami tazminat miktarı, Müşteri tarafından ürün için ödenen fiyata eşittir.

Madde 10. Ticari satın alımlarda garanti Sayfa 7 / 9
10.1. AYLAM B.V, ürünlerin Sözleşmeye, teklifte belirtilen özelliklere, makul güvenilirlik ve/veya kullanılabilirlik gereksinimlerine ve Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yürürlükte olan mevcut yasal hükümlere ve/veya hükümet düzenlemelerine uygun olduğunu garanti eder. AYLAM B.V, özel olarak mutabık kalındığı takdirde, ürünün normal kullanım dışındaki kullanımlar için de uygun olduğunu garanti eder. Aksi takdirde ürünün normal kullanıma uygun olduğu geçerlidir.
10.2. Teslim edilen ürün, teslimat sırasında Sözleşme'ye uygun değilse, Müşteri teslimatı takip eden 2 gün içinde AYLAM B.V'yi bilgilendirmelidir. Müşteri bunu yapmazsa, ürün kusurlu teslim edildiyse artık onarım, değiştirme e.d talep edemez.
10.3. AYLAM B.V şikayetin doğru olduğuna karar verirse, kusurlu ürün(ler) Müşteri ile görüşülerek onarılır, değiştirilir veya (kısmen) iade edilir. ( Diğer tüm şartları görüntülemek için Genel Şartlar ve Koşullar sayfasına bakın.)